Strengere regels voor (ver)bouwen in historisch centrum Stad

© Marketing Groningen / Flickr Creative Commons
De gemeente Groningen wil het historische karakter van de binnenstad beter beschermen dan tot nu toe is gedaan. Dat blijkt uit het ontwerp voor een nieuw bestemmingsplan.
Zo worden de regels voor bouwen op binnenterreinen strenger en wordt per straat aangegeven hoe hoog de panden mogen zijn. Verder wil de gemeente een aantal gevels beschermen die geen monument zijn, maar die wel beeldbepalend zijn voor de stad.
Stadjers krijgen wel meer vrijheid om te kiezen of ze bijvoorbeeld aan horeca of detailhandel willen doen in hun pand. Die regels worden soepeler.