Tweehonderd boeren hebben schade door aardbevingen

© Jannes Wiersema
Bijna tweehonderd boeren hebben in een enquête van LTO Noord aangegeven schade te ondervinden door aarbevingen.
Zo'n duizend leden van de organisatie waren uitgenodigd mee te doen aan de enquête.
Volgens de boeren zorgen de bevingen voor een lager maaiveld, beschadigde drainage en schade aan mestkelders en gebouwen.
Velen hadden de schade ook al gemeld bij de NAM.