Abvakabo FNV geschrokken van bezuinigingen Stad

Het stadsbestuur maakte vorige week bekend fors te moeten bezuinigen. Gesubsidieerde instellingen worden flink gekort en burgemeester en wethouders willen 150 banen schrappen. Vakbond Abvakabo FNV is flink geschrokken.
De bezuinigingen moeten 11 miljoen euro opleveren, maar Jan Grobben van de ambtenarenvakbond zegt dat de plannen voor veel onrust en onzekerheid zorgen: "Honderdvijftig is heel veel en er is nog niet aan te wijzen welke personen dat zijn, het is meer een algemene aankondiging."
Volgens Grobben is er bij de gemeente Groningen een speciale CAO van toepassing, die toch voor enige rust moet zorgen: "Ik denk dat medewerkers van de gemeente ook weten dat er afspraken zijn. De strekking daarvan is dat er tot 2015-2016 geen gedwongen ontslagen mogen vallen."
Grobben sluit zijn ogen voor de realiteit echter niet, hij beseft dat als een gemeente moet bezuinigen het eigen ambtelijke apparaat daar niet aan voorbij kan gaan. "Ik verwacht ook zeker dat we met het college in gesprek kunnen komen over een aantal maatregelen. Ze moeten zich wel realiseren dat bij het ontslaan van personeel het mes aan meerdere kanten snijdt. Er verdwijnen niet alleen banen, al die mensen doen zinnige en nuttige taken voor de gemeente en haar inwoners. Daarmee verdwijnen ook veel voorzieningen in de Stad. "