Ernstige verkeershinder Noordelijke Ringweg verwacht

Vanaf 10 juni wordt er ernstige verkeershinder verwacht bij de Noordelijke Ringweg/Plataanlaan in Groningen. Dan wordt daar namelijk voor ruim een jaar een tijdelijke weg in gebruik genomen. Het aantal rijstroken blijft hetzelfde, maar ze zijn smaller.
En er mag nog 50 kilometer per uur worden gereden. De werkzaamheden maken deel uit van de grootschalige werkzaamheden aan de Noordzeebrug en het kruispunt Bedumerweg.