Waddenvereniging betwijfelt onafhankelijkheid NAM-onderzoek

De Waddenvereniging zet vraagtekens bij de onafhankelijkheid van de studie van de NAM, waaruit bleek dat gaswinning geen bedreiging vormt voor de natuur in het Waddengebied. Volgens de NAM is geen twijfel mogelijk over de onderzoeksresultaten.
"Wij concluderen dat niet alleen maar zelf", zegt Barend Botter, adjunct-directeur van de NAM. "Wij hebben iets van honderd mensen van onafhankelijke instituten die daaraan werken. Dus de NAM is niet in isolatie zelf iets aan het verzinnen."

'Voorbarig'

De conclusies rolden uit een evaluatie van de afgelopen vijf jaar. Maar in die jaren zat de gaswinning nog maar in de aanloopfase, zegt Esmé Gerbens van de Waddenvereniging.
"Pas over een aantal jaren zullen we waarschijnlijk daadwerkelijk de effecten van de gaswinning kunnen meten als die er zijn", aldus Gerbens. "Dit is voorbarig. Het is een voorschot op wat nog komen moet. De gaswinning gaat de komende jaren flink omhoog. De effecten gaan nog optreden in de toekomst, en die zijn nu nog niet meetbaar."

Twijfel

Het onderzoek van de NAM mag dan wel uitgevoerd zijn door onafhankelijke bureaus, maar "het is natuurlijk in opdracht en onder begeleiding van de NAM uitgevoerd", benadrukt Gerbens. "Dus ja, om te zeggen dat het totaal onafhankelijk is, dat zou ik niet willen doen."
De Waddenvereniging pleit voor een nieuw onderzoek, dat niet in opdracht van de NAM is uitgevoerd.