GasTerra: 'Te weinig aandacht voor energiebesparing'

Er is veel te weinig aandacht voor energiebesparing. Dat zei GasTerra-directeur Gertjan Lankhorst woensdag tijdens het Energy Forum in Martiniplaza in Groningen, waar de Nederlandse en Russische energiesector over de toekomst van aardgas praatten.
Volgens Lankhorst is de hoop om klimaatdoelen te halen nu te veel gevestigd op duurzame energiebronnen. Omdat de ontwikkeling daarvan langzaam gaat, bestaat het risico die doelen te missen. Zo wil Nederland in 2020 16 procent minder van het broeikasgas CO2 uitstoten. Op dit moment is dat nog maar 4 procent.
De overheid zou dan ook het zuiniger omgaan met energie meer moeten stimuleren, zo vindt de GasTerra-topman. Hij voorziet dat aardgas, als schoonste fossiele brandstof, nog vele tientallen jaren belangrijk blijft voor de energievoorziening.
Astronaut André Kuipers sprak ook op het Energy Forum. In zijn speech ging hij uitgebreid in op zijn ruimtemissies. De Russisch-Nederlandse samenwerking daarbij moet volgens hem model staan voor een duurzamere energievoorziening.