Rapporten Heijerman voorlopig niet openbaar

De rapporten in de zaak van de ontslagen topambtenaar Henk Heijerman van de gemeente Tynaarlo blijven voorlopig geheim.
De gemeenteraad gaf vorige week de opdracht het onderzoek naar het ontslag van Heijerman openbaar te maken. Burgemeester en wethouders kozen vervolgens voor een tijdrovende procedure, waardoor de rapporten pas eind juni openbaar worden. Volgens de Vereniging Nederlandse Gemeenten is deze handelswijze onjuist. Toch houdt het college van Tynaarlo aan de procedure vast.
Heijerman werd in oktober vorig jaar geschorst, omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan plichtsverzuim en niet-integer handelen. Inmiddels heeft hij eervol ontslag gekregen.