Gemeenteraad Stadskanaal akkoord met extra bezuiniging

De gemeente Stadskanaal gaat drie miljoen euro bezuinigen.
De gemeenteraad van Stadskanaal ging maandagavond unaniem akkoord met de Perspectiefnota 2017 waarin die bezuiniging wordt voorgesteld. De bezuiniging van drie miljoen is onder meer nodig omdat Stadskanaal minder geld krijgt van het Rijk.
Wethouder Jan-Willem van de Kolk vreest dat door tegenvallers het bedrag nog wel eens hoger zou kunnen uitvallen dan die drie miljoen.