Kamer stemt tegen erkenning Nedersaksisch als streektaal

De erkenning van het Nedersaksisch, waar ook het Gronings bij hoort, als streektaal is voorlopig van de baan. De Tweede Kamer verwierp dinsdagmiddag onverwacht een motie die deze erkenning mogelijk moest maken.
Het doel van het CDA en de PvdA was dat de taal onder Deel 3 zou vallen van het Europese handvest voor Minderheidstalen. Met die status zou de bescherming van de taal groter worden, want de politiek verplicht zich dan zich actief in te zetten voor het behoud van het Nedersaksisch.
Siemon Reker, hoogleraar Groninger taal en cultuur: "Het is even slikken. Maar het is de vraag of het Nedersaksisch die status nodig heeft, we kunnen ook zelf met elkaar de taal erkennen en doorgeven aan onze kinderen."