GroenLinks: second opinion verkeersdrukte zuidelijke ring

GroenLinks heeft het stadsbestuur van Groningen gevraagd of het meer informatie wil geven over de plannen voor de zuidelijke ringweg. Zo wil de fractie een second opinion over het aantal auto's dat na voltooiing door de stadse wijken rijdt.
Omwonenden twijfelen aan de prognose van het projectbureau. Ook vraagt de fractie om afbeeldingen van de nieuwe ringweg en een kaart waarop te zien is welke stukken openbaar groen verdwijnen en wat er bij komt aan bomen en planten. Ook stelt GroenLinks voor dat bestuurders of ambtenaren van een andere gemeente naar de plannen gaan kijken.
Na de zomer begint de inspraak over het ontwerp-tracébesluit en in oktober velt de gemeenteraad er een oordeel over. De GroenLinks-fractie in de stad wil dat omwonenden en de gemeenteraad op dat moment over voldoende informatie beschikken.