Binnen 6 weken uitspraak stukken energiecentrale

De rechter doet binnen zes weken uitspraak over het gevecht tussen milieuorganisatie Greenpeace en de provincie Groningen over de openbaarmaking van 300 stukken.
Het gaat daarbij om documenten die betrekking hebben op de bouw van de RWE/Essent-kolencentrale en de energiecentrale van de Nuon in de Eemshaven.
De provincie zegt dat zij alle relevantie informatie al openbaar heeft gemaakt. Greenpeace bestrijdt dat: de organisatie eist ook inzage in verslagen van onderling overleg tussen de provincie, de energiebedrijven en het ministerie van Economische Zaken.