SP wil klare taal over relatie provincie en energiebedrijven

De SP in Provinciale Staten wil dat er duidelijkheid komt over de relatie die de provincie Groningen onderhoudt met de energiebedrijven RWE/Essent en NUON.
Bij de rechtszaak die Greenpeace voert over openbaarmaking van documenten over vergunningaanvraag voor de bouw van energiecentrales in de Eemshaven, kwam maandag aan het licht dat er 300 bijlagen bij e-mails zijn verdwenen. Volgens Greenpeace zou de provincie de bedrijven zelf als adviseurs hebben ingeschakeld. Ook zouden bezwaren van mensen en organisaties linea recta naar de energiebedrijven zijn gestuurd.
Dat lijkt op partijdigheid en vooringenomendheid, vindt de SP. De partij wil dat alle notulen en andere documenten van de bijeenkomsten van de provincie met NUON en RWE/Essent en het ministerie van Economische Zaken alsnog boven water komen.