Zoektocht naar geld voor treinverbinding Roodeschool-Eemshaven

Het benodigde geld voor het doortrekken van de personentrein van Roodeschool naar de Eemshaven is nog altijd niet bij elkaar. Volgens de laatste berekeningen van Prorail is er 21 miljoen euro nodig. Daarvan is nu 19 miljoen euro beschikbaar.
Toch gaat gedeputeerde Mark Boumans er nog steeds vanuit dat het geld bij elkaar komt. "We koersen erop aan dat de trein in de loop van 2016 gaat rijden." Boumans onderzoekt of het project mogelijk toch nog goedkoper kan. Ook wil hij een beroep doen op het Waddenfonds.
De treinverbinding moet toeristen op het Duitse waddeneiland Borkum verleiden, ook een dagje Groningen te doen. "Het eiland trekt jaarlijks bijna twee miljoen Duitsers, een geweldig potentieel waar we meer mee moeten doen. De Duitsers zelf zien dat ook in, want we hebben de toezegging dat ook zij een financiële bijdrage leveren", aldus Boumans.
Overigens berekende Prorail een paar jaar geleden nog het stukje spoor te kunnen realiseren voor negen miljoen euro. Door de jaren heen is dat dus steeds duurder geworden. "Prorail had de veiligheidseisen te laag ingeschat, maar met hulp van het Rijk, Groningen Seaports en andere partijen zijn we er iedere keer in geslaagd het geld bij elkaar te krijgen, ik ga ervan uit dat dit nu ook lukt", aldus gedeputeerde Boumans.