Kabinet gaat door met uitbreidingsplannen windmolens

Het advies van het Centraal Planbureau om plannen voor windparken in de ijskast te zetten, brengt het kabinet niet op andere gedachten.
Dat zei minister Kamp donderdag tijdens een debat in de Tweede Kamer. 'De uitbreidingsplannen die er nu liggen staan er pas over vijf jaar, precies wat het CPB wil, we hebben die energie in de toekomst echt nodig', aldus Kamp. Eerder deze week schreef het CPB in haar advies dat uitstel nodig is, omdat veel windparken door de lagere energieprijzen met verlies draaien.

6000 Megawatt
Een ruime meerderheid steunt de visie van het kabinet. Tot 2020 moet het aantal windmolens worden uitgebreid met 6000 megawatt. Met de provincies zijn hierover afspraken gemaakt. Die moeten wel haast maken met het aanwijzen van locaties. Voor 1 juli 2014 moet duidelijk zijn waar de windmolens komen: 'In het geval de provincies hier niet in slagen dan zal het Rijk dit alsnog doen.', zei Kamp dreigend.

Veendam
De fracties van de SP en PVV namen het tijdens het debat op voor de strijd van de gemeente Veendam. SP Kamerlid Smaling: 'Het zou goed zijn om op een paar plaatsen nog iets te finetunen, neem Veendam. Eerst raken ze hun voetbalclub kwijt, nu krijgen ze windmolens er voor terug. PVV-er Michiel de Graaf zei: 'als dit door gaat, is er over een jaar over zeven nergens meer in Nederland een lange leegte', verwijzend naar het stadion van de voormalige voetbalclub.

Ingrijpen
Een aantal fracties pleitte juist voor meer windmolens. Stientje van Veldhoven van D66 ziet bijvoorbeeld extra mogelijkheden in de provincies Groningen en Noord-Holland. Maar minister Schultz, die ook bij het debat aanwezig, was gaf aan niet te willen tornen aan de afspraken die er nu liggen. 'Ik ga niet sturen op locaties, ik ga ook niet zeggen dat de ene provincie meer moet doen dan de andere, de afspraken komen van onderop'. Pas als de provincies de afspraken niet nakomen grijpt het Rijk alsnog in.

Zorgvulig
Overigens benadrukten de voorstanders van de uitbreidingsplannen wel dat alles zorgvuldig moet gebeuren. Daarnaast pleitte de PvdA voor een expertteam dat moet kijken naar geluidsproblemen en een betere verdeling van de lusten de lasten. De ministers zegden toe dat er vanuit het Rijk extra informatieavonden komen.
Deel dit artikel:

Recent nieuws