'Arbeidsvoorwaarden ambtenaren achterhaald'

De arbeidsvoorwaarden voor de ambtenaren van de gemeente Groningen moeten op de schop Volgens wethouder Schroor (D66) zijn de huidige afspraken niet meer van deze tijd.
Volgens de wethouder hebben ambtenaren in de stad bovenop de landelijke CAO te veel extraatjes. Daarnaast is de gemeente verplicht om personeel dat niet goed functioneert of boventallig is geraakt een nieuwe baan binnen de eigen organisatie aan te bieden. Schroor noemt dat 'niet modern'.
De wethouder legt uit: 'Het huidige beleid bevordert niet de mobiliteit en bevordert ook niet de instroom van jong talent, we zitten een beetje op slot in deze organisatie en daar moet wel verandering in komen'. Bij de gemeente Groningen werken ongeveer 3467 mensen, hetgeen gelijk staat aan 3084 fte. Dit aantal is inclusief het personeel van de GGD, dat ook onder de gemeente valt.
De visie van Schroor is mede ingegeven door de slechte financiële situatie van de stad. De gemeente Groningen moet de komende jaren 150 miljoen euro bezuinigen. 11 miljoen daarvan moet worden gevonden in de eigen organisatie.
'Het is heel helder dat er iets moet veranderen, we kunnen het gewoon niet meer betalen. Ik ben voor werk eerst, iedereen moet van werk naar werk, maar dat werk hoeft niet voor mij niet altijd persé binnen de gemeentelijke organisatie te zijn', aldus Schroor.
De wethouder met in zijn portefeuille onder meer financiën en personeelszaken is inmiddels in gesprek met de vakbonden. De onderhandelingen moeten in oktober afgerond zijn. In november worden de uitkomsten meegenomen in het begrotingsdebat in de gemeenteraad