Plan Energy Valley voor LNG als scheepsbrandstof

© FPS/Jos Schuurman
Het noordelijke energienetwerk Energy Valley presenteert dinsdag in het Europees Parlement een plan voor het gebruik van LNG (vloeibaar aardgas) door schepen die op de Waddenzee en de Noordzee varen.
Energy Valley doet dat samen met Duitse en Deens collega-organisates en CDA-Europarlementariër Lambert van Nistelrooij. Met LNG worden veel minder kooldioxide en schadelijke stikstof- en zwavelverbindingen uitgestoten.
Kern van het plan is om eind 2016 minstens 50 vrachtschepen, veerboten, en vissersschepen op LNG te laten varen in plaats van op stookolie. Energy Valley gaat met haar buitenlandse partners de technologische ontwikkeling stimuleren die daarvoor nodig is.
De organisaties mikken op het gebruik van zo'n 200.000 ton LNG als scheepsbrandstof in 2016. In 2026 zou dat tien keer zo veel moeten zijn.