Toch nog lijmpoging in Veendam

Er wordt dinsdagavond nog een poging ondernomen om Ab Meijerman te behouden als burgemeester van de gemeente Veendam. Dat gebeurt om 20.45 uur tijdens een extra raadsvergadering, waarbij ook Commissaris van de Koning Max van den Berg aanwezig zal zijn.
Alle fractievoorzitters van de partijen in de Veendammer gemeenteraad waren dinsdagmiddag ontboden voor een gesprek met de Commissaris van de Koning. Over het verloop van die gesprekken is niets bekend gemaakt. Alleen werd duidelijk dat er dinsdagavond een extra raadsvergadering is.
Meijerman kondigde dinsdagochtend zijn vertrek aan. Volgens de burgervader krijgt hij niet genoeg vertrouwen van de raad om nog langer door te kunnen gaan. Aanleiding is de ruzie over nieuwe samenwerkingsverbanden van werkorganisatie De Kompanjie. Maandag beloofde het college te regelen dat er eerst toestemming moet zijn van de raad. Een ruime meerderheid wilde dit vastleggen in een motie, getiteld 'behoud democratie Veendam.' "Over de democratische rol en gezindheid van de burgemeester wil ik geen discussie met de raad hebben", aldus Meijerman dinsdagmorgen. "Het is over en uit".
Dinsdagavond zal duidelijk worden of Meijerman nog terugkomt op zijn besluit om op te stappen als burgemeester van Veendam.