Noorderzijlvest en provincie akkoord over Eemskanaalkade

© Archief (Carolien Wagenmakers)
De provincie Groningen en waterschap Noorderzijlvest hebben de strijdbijl begraven over de aanpak van de Eemskanaalkade. Afgesproken is dat de provincie baggerspecie gaat leveren, waarmee het dijklichaam versterkt en verbreed kan worden.
Over de aanpak van de kade werd al jaren gesteggeld. De wateroverlast van begin 2012 zorgde voor nog meer discussie. Die ging vooral over geld.
Het waterschap eiste een hogere bijdrage voor de verbetering van de dijk. De provincie vond dat het waterschap zelf verantwoordelijk was voor het werk. Met de levering van de benodigde baggerspecie hebben beide partijen een compromis gesloten.