Meijerman blijft als burgemeester van Veendam

Ab Meijerman blijft aan als burgemeester van Veendam. Dat is de uitkomst van het overleg dinsdagavond op het gemeentehuis van Veendam.
Commissaris van de Koning Max van den Berg sprak daar met alle fractievoorzitters en burgemeester Meijerman, die eerder dinsdag aangaf te willen opstappen.
Een overgrote meerderheid van de fractievoorzitters heeft in het gesprek nadrukkelijk uitgesproken dat het vertrouwen in burgemeester Meijerman op geen enkele wijze in het geding is. Daarnaast gaven de fractievoorzitters aan geen enkele twijfel te hebben over het democratische gehalte van het handelen van de burgemeester.
Zowel de fractievoorzitters als de burgemeester hebben aangegeven dat raad en burgemeester elkaar voldoende speelruimte moeten geven om invulling te geven aan hun verschillende rollen. Afgesproken is daar in de toekomst blijvend in te investeren. Alles overwegende was dat voor burgemeester Meijerman voldoende basis om aan te blijven.
Tijdens de raadsvergadering van maandag gaf Meijerman aan zich te beraden op zijn positie. Aanleiding was een discussie tussen de raad en het college over de bevoegdheden van de werkorganisatie De Kompanjie. Maandag beloofde het college te regelen dat er eerst toestemming moet zijn van de raad. Een ruime meerderheid wilde dit vastleggen in een motie, getiteld 'behoud democratie Veendam.' "Over de democratische rol en gezindheid van de burgemeester wil ik geen discussie met de raad hebben", aldus Meijerman dinsdagmorgen. "Het is over en uit".