Bijna 2 miljoen voor projecten in Noord-en Oost-Groningen

De provincie Groningen stelt 1,8 miljoen euro beschikbaar voor twaalf projecten die de leefbaarheid in Noord- en Oost-Groningen moet verbeteren.
Naast geld van de provincie, betalen ook de betrokken gemeenten en andere organisaties mee. De subsidies die nu zijn toegekend vormen de eerste ronde van 2013. Eind dit jaar wordt er nog eens 1,2 miljoen euro uitgekeerd. De afgelopen jaren profiteerde al 60 projecten in de Eemsdelta, Oost-Groningen en De Marne van het fonds ter verbetering van de leefbaarheid in krimpgebieden.
De twaalf projecten die geld krijgen zijn:
- Herinrichting Dorpsplein Bellingwolde, met daarbij woningen voor ouderen en mensen die zorg nodig hebben.
- Versterken westelijke entree winkelgebied Veendam. Verbeteren van de luifels op de Promenade en de Kerkstraat.
- Verbouwing van Zwembad Atlantis in Oude Pekela tot een Multifunctioneel centrum in Oude Pekela. In het centrum komt ondermeer dorpshuis De Snikke, de bibliotheek en welzijnsorganisatie De Badde.
- Station Winschoten Het gebouw staat nu nog grotendeels leeg. Er komt een nieuwe wachtruimte voor reizigers en een ontmoetingsplek voor Het Oude Ambt.
- Integrale aanpak voorzieningen Bellingwedde, deelproject Wedde Verschillende maatregelen die leefbaarheid in de dorpen moet verbeteren.
- GAP Academy Verschillende maatregelen met betrekking tot de arbeidsmarkt.
- SamenOud: gecoördineerde aanpak zet ouderen in hun kracht Verschillende maatregelen ter verbetering van de ouderenzorg.
- Groen voor Rood - Delfzijl Ruimte voor natuur op plekken waar woningen stonden gepland, bijvoorbeeld op het terrein voor de Brede School Noord. Initiatief van bewoners.
- Uitvoering Woon- en Leefbaarheidsplan Eemsdelta. Verschillende maatregelen die ter verbetering van de leefbaarheid van de gemeenten in de Eemsdelta.
- Cultureel erfgoed als aanjager voor bewonersparticipatie Project waarbij bewoners hun culturele biografie kunnen delen met anderen.
-GoudOud in Warffum - Het Hofje Verschillende maatregelen voor een betere zorg voor ouderen in Warffum.
- Realisatie dorpshuis Pieterburen Bouw van een nieuwe ontmoetingsplek in het voormalige wadloopcentrum.