Staten stemmen in met herverdeling tram- en treingelden

© Erik Hogeboom
Een ruime meerderheid van provinciale staten heeft woensdagmorgen ingestemd met de herverdeling van het geld dat bestemd was voor voor de aanleg van de regiotram en de trein van Groningen naar Heerenveen.
In het alternatieve pakket is onder meer geld opgenomen voor een betere spoorverbinding naar Duitsland en het doortrekken van de verdubbeling van de N33 van Zuidbroek naar Appingedam. Ook wordt er geld geinvesteerd in de bereikbaarheid van de stad en een rondweg bij Bedum.
Vier partijen stemden tegen de herverdeling van het geld; GroenLinks en Partij voor de Dieren vanwege de extra investeringen in asfalt, PVV en VrijMandaat vanwege hun bezwaren tegen een rondweg ten oosten van Bedum. Beide partijen vinden dat de weg ten westen van het dorp moet worden aangelegd. Ze steunen daarmee de wens van een deel van de inwoners van Bedum.
De fractie van de SP had de rondweg bij Bedum ook liever ten westen van Bedum gezien, met die aantekening stemde de partij uiteindelijk wel in met het alternatieve pakket.