Statenfractie VVD tegen compensatiefonds aardbevingen

De VVD in Provinciale Staten is tegen een apart fonds ter compensatie van imagoschade door de aardbevingen in Noord-Groningen.
Tijdens het voorjaarsdebat zei fractievoorzitter Paulien Geerdink van de VVD dat ze meer ziet in het verbeteren van woningen: 'Geen fonds als het Waddenfonds, een krimpfonds, een leefbaarheidsfonds en ga zo maar door.'
Volgens Geerdink leidt zo'n nieuw fonds alleen maar tot het doorschuiven van maatregelen. Ook wordt het probleem groter gemaakt dan dat het is, zo zei Geerdink.
De uitspraken van de VVD-fractievoorzitter zijn opvallend. Vorige maand installeerde het provinciebestuur, met daarin ook de VVD, nog een onderzoekscommissie die wel aankoerst op een regeling voor Noord-Groningen. De commissie, onder leiding van de Drentse oud-commissaris van de koningin Wim Meijer, onderzoekt onder meer of en hoeveel schade de regio ondervindt door de problemen als gevolg van de aardgaswinning. In het voorjaar pleitte commissaris van de koning Max van den Berg al voor een fonds ter grootte van 1 miljard euro.