Nieuw landbouwbeleid heeft gevolgen voor de Veenkoloniën

Het nieuwe Europese landbouwbeleid heeft ingrijpende gevolgen voor de Veenkoloniën. Woensdag werden vertegenwoordigers van de Europese Commissie, het Europees Parlement en de EU-lidstaten het eens over een nieuwe landbouwbeleid
Nederland wordt voor 100 miljoen euro gekort. Vooral boeren in de Veenkoloniën gaan dit merken omdat daar in verhouding meer geld naar toe gaat.
LTO Nederland is niet blij met het nieuwe akkoord, maar volgens de landbouworganisatie had het veel erger gekund. Op dit moment is er circa 830 miljoen euro jaarlijks onder Nederlandse boeren te verdelen.
Brancheorganisatie LTO Nederland is blij dat er voor boeren een overgangsperiode is.