Stadsbestuur wil geen second opinion ringweg

Burgemeester en wethouders van Groningen zien niets in een second opinion over het aantal auto's dat door de stadse wijken rijdt nadat de nieuwe zuidelijke ringweg klaar is.
Dat schrijven ze in antwoord op vragen van GroenLinks. Die partij wilde zo'n second opinion, omdat omwonenden twijfelen aan de prognose van het projectbureau. Volgens het college zijn de zorgen overbodig, omdat er met modellen wordt gewerkt die al uitgebreid worden getoetst.
Na de zomer begint de inspraak over het ontwerp-tracébesluit van de ring zuid. In oktober velt de gemeenteraad er een oordeel over.