Brede school Delfzijl moet orde op zaken stellen

Het gemeentebestuur van Delfzijl is niet van plan de brede school in Delfzijl Noord opnieuw uit de brand te helpen door extra geld beschikbaar te stellen.
De school kampt met grote tekorten. Tien van de 26 leslokalen staan leeg. Dat komt door de terugloop van de bevolking, maar ook doordat steeds meer ouders kiezen voor andere scholen in de buurt.
Het gemeentebestuur wil dat de school binnen een half jaar orde op zaken stelt.