Geen inspraak? Geen betaald parkeren!

De gemeente Groningen ziet voorlopig af van de plannen om betaald parkeren in te voeren in de Oosterparkwijk, de Korrewegwijk en De Hoogte. De reden is dat de gemeente geen geld heeft om inspraakavonden te organiseren.
Volgens het gemeentebestuur is het daardoor niet mogelijk om de meningen van de inwoners van die wijken te raadplegen en te peilen hoe groot het draagvlak is voor de plannen. Die gaan daarom voorlopig de ijskast in.
Dat geldt overigens niet voor de invoering van betaald parkeren in de Oranjebuurt, de Noorderplantsoenbuurt en rond het Helperplein. In deze wijken is al uitgebreid met de bewoners gesproken. Het college verwacht na de zomer de plannen klaar te hebben. In het najaar valt het besluit in de gemeenteraad.