Groningen krijgt 'Welcome Center' voor kenniswerkers

© ibm_media / Flickr Creative Commons
Groningen krijgt een centrum waar internationale medewerkers van bedrijven en kennisinstellingen terecht kunnen voor ondermeer verblijfsvergunningen. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met de immigratie en naturalisatiedienst, de IND.
Het zogeheten 'Welcome Center' moet zorgen voor een betere dienstverlening voor het snel groeiende aantal buitenlandse medewerkers bij de universiteit, de Hanzehogeschool en bedrijven.
Buitenlandse studenten kunnen niet terecht in het centrum. Het is nog niet duidelijk op welke plek in de stad het 'Welcome Center' komt.