Stad Groningen heeft nog 30 plekken met bodemvervuiling

De gemeente Groningen telt nog altijd 30 locaties waar bodemvervuiling mogelijk een risico oplevert voor mens en milieu. Tien daarvan zijn spoedlocaties vanwege directe risico's voor mensen.
Eind 2010 werd nog uitgegaan van 42 spoedlocaties. Maar uit onderzoek blijkt dat de risico's voor het merendeel van deze plekken toch meevalt. Daarom is de
teruggebracht tot 30. Overigens verwacht de gemeente geen problemen voor de volksgezondheid bij deze locaties.
Met het Rijk is afgesproken dat de meestvervuilde terreinen in 2015 gesarneerd moeten zijn. Of dat lukt moet nog blijken. Volgens de gemeente Groningen ligt de aanpak van de spoedlocaties op schema. Dat geldt ook voor de 20 terreinen die minder risico's opleveren.