Geen akkoord over sociaal plan V&D

V&D wil niet langer met de vakbonden onderhandelen over een nieuw sociaal plan. Het warenhuis heeft de vakbonden een eindbod gedaan.
FNV Bondgenoten vindt het jammer dat de partijen er niet zijn uitgekomen. Volgens de bond is er veel behoefte aan een sociaal plan nu het distributiecentrum in Aduard dichtgaat waardoor 109 mensen hun baan verliezen.
De vakbond en V&D zijn het wel eens geworden over de begeleiding van werk-naar-werk. Volgende week organiseert FNV Bondgenoten een bijeenkomst in Aduard om het eindbod met het V&D-personeel te bespreken.