Bijen populair, maar hun leefomgeving minder

Het gaat nog steeds erg slecht met de bij. De beestjes sterven bij bosjes. Om extra aandacht te vragen voor de honingbij werd dit weekend op drie locaties in de stad Groningen de Open Imkerij Dag gehouden.
Eén van de hoofdschuldigen van de bijensterfte is de varroa, een parasiet die de bij verzwakt waarna hij dood gaat. Ook bestrijdingsmiddelen zijn funest voor bijen. Daarnaast bestraten steeds meer mensen hun tuintjes, waardoor bloemen verdwijnen en bijen geen voedsel kunnen vinden.
Opvallend is dat bijen wel populair zijn. Landelijk zijn er wachtlijsten voor bijenhouderscursussen. Inwoners van Den Haag komen zelfs naar Groningen om de cursus te volgen.