UMCG doet onderzoek naar donormelk

Het UMCG in Groningen doet mee aan een landelijk onderzoek naar voeding voor te vroeg geboren baby's. Het doel is de kans op infecties en darmproblemen bij deze kwetsbare kindjes te verkleinen.
Te vroeg geboren baby's krijgen vaak kunstvoeding, omdat de borstvoeding bij hun moeder nog niet goed op gang is gekomen.Terwijl juist bij deze groep borstvoeding veel beter is. De onderzoekers willen nu kijken of de baby's ook beter af zijn met donormelk; melk van andere moeders.

Verhitten

De onderzoekers maken gebruik van de moedermelkbank in Amsterdam. Vrouwen die een overschot aan borstvoeding hebben, kunnen dat daar doneren. De melk wordt eerst gepasteuriseerd, voordat het aan de te vroeg geboren baby's wordt gegeven. Op die manier kan het niet gebeuren dat het kind eventuele infecties krijgt die in de melk zitten.
Kinderarts Jan Koper: "Door dat verhitten gaat een aantal goede effecten van moedermelk wel verloren. Daardoor is donormelk dus niet precies hetzelfde als borstvoeding van de moeder van het kind. We weten dus niet of het effect hetzelfde is." Mogelijk gaat er door het verhitten zoveel verloren dat te vroeg geboren baby's geen baat meer hebben bij de donormelk. Ziekenhuizen willen dat eerst zeker weten, voordat alle te vroeg geboren baby's de mogelijkheid krijgen om met donormelk gevoed te worden. Want het inzamelen van de melk bij de moedermelkbank en het pasteuriseren is duur.

Ontwikkeling

De onderzoekers verdelen de baby's in twee groepen. De ene groep krijgt donormelk, de andere kunstvoeding. "We kijken of er verschillen ontstaan tussen die groepen. En dan kijken we met name naar infecties en darmontstekingen. Op tweejarige leeftijd kijken we hoe de kinderen zich neurologisch hebben ontwikkeld. We verwachten dat donormelk beter is dan kunstvoeding van koemelk, ook na pasteurisatie", zegt Jan Koper.
Aan het onderzoek doen naast het UMCG het VU medisch centrum en het AMC in Amsterdam mee, het Erasmus MC in Rotterdam en het UMC St. Radboud in Nijmegen. In anderhalf jaar tijd willen de artsen vierhonderd te vroeg geboren baby's onderzoeken die lichter zijn dan 1500 gram.