Provincie moet stukken energiecentrales vrijgeven

De provincie Groningen moet Greenpeace alsnog inzage geven in 208 documenten die betrekking hebben op de bouw van de energiecentrales van RWE en Nuon in de Eemshaven. Dat heeft de rechtbank in Groningen beslist.
De provincie had inzage geweigerd omdat het om verslagen van interne vergaderingen zou gaan. De rechter heeft dat argument verworpen.
Volgens Greenpeace tonen de stukken aan dat de provincie te nauwe banden met de energieproducenten heeft. Het provinciebestuur zou daardoor bezwaren tegen de centrales niet objectief behandelen. De provincie heeft twee maanden de tijd om te beslissen of ze in beroep gaat tegen de uitspraak van de rechter.
De uitspraak staat los van de procedure die nog loopt bij de Raad van State. Die draait om de Natuurvergunning voor de kolencentrale van RWE. Greenpeace hoopt via deze weg te bereiken dat de RWE-centrale niet in gebruik mag worden genomen. De beslissing van de Raad van State, de hoogste bestuursrechter in ons land, wordt op zijn vroegst eind dit jaar verwacht.
Volgens de provincie heeft ze de zaak bij de rechter grotendeels gewonnen omdat ze geen aanvullende of andere stukken hoeft op te vragen bij andere organisaties. Ook is er volgens de rechter geen sprake van het ontbreken van relevante stukken. En van de 208 omstreden stukken krijgt ze 8 weken de tijd om aan te geven waarom ze geheim zouden moeten blijven.