Klei moet rendement gewas verhogen

Agrariër Harbert ten Have is volop aan het experimenteren om de bodemvruchtbaarheid van zijn land op een goed peil te houden. Nu heeft hij een nieuwe oplossing:kleigrond.
Ten Have heeft tien jaar geleden het agrarische bedrijf van zijn vader in de Veenkoloniën overgenomen. In die jaren heeft hij geprobeerd het rendement van het gewas te verhogen. Vooral veel mineralen in de grond zijn belangrijk en het gebruik van klei kan hierbij helpen.
Een groep van 10 akkerbouwers in de Veenkoloniën starten dit najaar met een proef om klei te gebruiken, waarbij ook gekeken wordt of het financieel uit kan.