Eigen Huis doet bouwkundig onderzoek in bevingsgebied

Inwoners van het aardbevingsgebied in Groningen kunnen hun huis bouwkundig laten doormeten door de Vereniging Eigen Huis. Bewoners die het niet eens zijn met de schadeopname via de NAM kunnen er bovendien terecht voor een contra-expertise. Dat heeft Eigen Huis dinsdag bekend gemaakt.
Inwoners die op dit moment nog geen schade hebben, maar zich wel zorgen maken over mogelijk toekomstige schade, kunnen een nulmeting laten uitvoeren. Daarbij wordt de bouwkundige staat van hun woning in een rapport vastgelegd. Mocht er later alsnog schade ontstaan, dan kan dat helpen om nieuwe schade te bewijzen.
Eigen Huis vraagt wel een vergoeding voor de onderzoeken, die alleen zijn aan te vragen als men lid is van de vereniging.

Bodembeweging

Eerder werd al bekend dat Eigen Huis en de Groninger Bodembeweging samen de NAM aansprakelijk willen stellen voor de schade. De vereniging vindt dat de NAM alle schade ontstaan door aardbevingen als gevolg van gaswinning, moet vergoeden; ook de waardevermindering van woningen.

Tegenonderzoek

Vereniging Eigen Huis zet grote vraagtekens bij de voorlopige uitkomsten van een rapport naar waardedalingen, dat minister Henk Kamp van Economische Zaken onlangs bekend maakte. Daaruit zou blijken dat waardedaling als gevolg van aardbevingen niet aan te tonen is. Eigen Huis onderzoekt de mogelijkheden om een tegenonderzoek te laten uitvoeren.