Groningen loopt achter met zonne-energie

Groningen loopt achter bij het opwekken van zonne-energie. Dat blijkt uit cijfers van de gezamenlijke energienetbeheerders. In Gelderland en Brabant liggen de meeste zonnepanelen op de daken.
Directeur Jos Bijkersma van het groene energiebedrijf Grunneger Power in Groningen denkt dat het gaat om de concentratie van intensieve veeteeltbedrijven versus akkerbouw. In het oosten van het land en ook in Brabant is veel meer intensieve veeteelt. Dat leent zich beter voor de zonnepanelen. Ook is voor die bedrijven meer energie nodig en dus zullen er meer panelen zijn.
Verder zijn in Groningen veel daken nog voorzien van asbest. Daarop kunnen geen zonnepanelen worden bevestigd. Wel kunnen boeren van de provincie sinds kort subsidie krijgen om asbest te verwijderen en er direct zonnepanelen op terug te plaatsen.
Bijkersma ziet wel een flinke stijging van de zonnepanelen ten opzichte van de afgelopen jaren.