Gemeente Loppersum start grootscheeps baggerproject

© Marcel Klip/112 Groningen
De gemeente Loppersum start eind augustus met het baggeren van de gemeentelijke watergangen. Bijna alle watergangen binnen de bebouwde kom worden dan uitgebaggerd.
Daarnaast wordt op sommige plekken nieuw groen geplant.
Het project wordt in vijf fases uitgevoerd en moet in de loop van 2014 klaar zijn. Het baggerproject kost in totaal zeshonderdduizend euro.