Steeds meer blauwalg in Paterswoldsemeer

De provincie Groningen waarschuwt voor blauwalg in het Paterswoldsemeer. Er zijn tientallen meldingen binnengekomen van mensen die gezondheidsklachten kregen nadat ze in het meer zwommen.
De zwemmers kregen last van misselijkheid en huidirritatie.
Voor het water bij zwemlokatie De Lijte aan de Meerweg gold al een negatief zwemadvies vanwege blauwalg. Dat is een officieel aangemelde zwemplek die regelmatig gecontroleerd wordt. Maar ook in andere delen van het Paterswoldsemeer is sprake van ernstige blauwalgvorming, aldus de provincie.
De blauwalg-plaag in het Paterswoldsemeer en Hoornsemeer wordt mede veroorzaakt door het voedselrijke water uit het Noord-Willemskanaal, denkt Waterschap Noorderzijlvest.