Zandtransporten door Groninger binnenstad begonnen

Door de binnenstad van Groningen zijn de grondtransporten van en naar de bouwlocatie van het Groninger Forum begonnen.
Sinds maandag wordt er gegraven op het terrein achter de Grote Markt, nadat het werk afgelopen week al werd voorbereid. De werkzaamheden zijn nodig voor de aanleg van de parkeergarage onder het Groninger Forum. De uitgegraven grond gaat naar een gronddepot bij Westerbroek.
De komende dagen wordt het graaftempo behoorlijk opgevoerd, waardoor van en naar de Grote Markt zeven à acht grote vrachtwagens per uur gaan rijden. Voor vrachtwagenchauffeurs betekent de route door de binnenstad goed opletten, want veel fietsers en voetgangers houden geen rekening met de grote vrachtwagens, zijn afgeleid door hun telefoon of ze negeren de verkeersregels.
Ook bouwkundig gezien is het graven van de parkeergarage een nauwgezette klus. Zo bewaakt de aannemer het verzakken van panden in de omgeving. Daartoe worden tweemaal per week metingen verricht en wordt ook het grondwaterpeil in de gaten gehouden.
De graafwerkzaamheden duren in totaal tien weken. Daarna wordt begonnen met het storten van beton.