PvdA Tweede Kamer opnieuw in de bres voor werkvoorziening Oost-Groningen

Kamerleden van de Partij van de Arbeid trekken opnieuw aan de bel over mogelijke sluiting van werkvoorzieningsschappen in Oost-Groningen.
Staatssecretaris Jetta Klijnsma wil de werkvoorzieningsschappen afschaffen. De werknemers moeten namelijk zoveel mogelijk aan de slag bij gewone bedrijven. Voor de regio Oost-Groningen hebben de Kabinetsplannen dramatische gevolgen, omdat er simpelweg te weinig banen zijn. De Tweede Kamer heeft daarom een half jaar geleden een motie aangenomen om bij de Kabinetsplannen rekening te houden met verschillen per regio.
De PvdA-fractie doet opneiuw een beroep op de eigen staatssecretaris om hier rekening mee te houden. Volgens PvdA-Kamerlid Tjeerd van Dekken moet Oost-Groningen een uitzonderingspositie krijgen en moet Klijnsma aangeven op welke manier dat kan.