Grunneger Sproak organiseert Groningstalig theaterfestival

© degrunnegersproak.com
Stichting De Grunneger Sproak is bezig met de voorbereidingen voor een Groningstalig theaterfestival.
Dit festival vindt plaats van 15 tot en met 17 november in het Der Aa-Theater in Groningen. De programmering bestaat uit eenakters, monologen en andere korte voorstellingen in het Gronings.
Groepen of personen die mee willen doen, kunnen zich tot 15 september melden bij De Grunneger Sproak.