Geen directe maatregelen NOVO

Er wordt niet onmiddellijk ingegrepen bij NOVO. Eerst wordt een al lopend extern onderzoek afgewacht. Dat is de uitkomst van het crisisberaad dinsdagavond bij de instelling.
zegde de centrale familieraad het vertrouwen op in de Raad van Bestuur.
Aanleiding is de affaire rond de dood van een 44-jarige zwakbegaafde vrouw in een NOVO-instelling in Onnen. De Raad van Toezicht zegt de klachten van de familieraad zeer serieus te nemen, maar hakt nog geen knopen door. Begin september wordt de uitslag van het extern onderzoek verwacht.
De centrale familieraad is verbaasd over de afwachtende houding van de Raad van Toezicht. De familieraad wil de druk op de Raad van Bestuur opvoeren, om die zo te dwingen op te stappen.