Lokale aannemer mag schade aardbeving repareren

Er is onduidelijkheid over de lijst met aannemers, die de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) meestuurt na het melden van schade door een aardbeving.
Veel gedupeerden kiezen een aannemer van die lijst, omdat ze denken dat dat moet. Dit is niet zo; er mag ook een aannemer uit bijvoorbeeld het eigen dorp worden ingehuurd.
De Bedrijvenvereniging Loppersum vond dat de NAM hier duidelijker over moest zijn, omdat de lokale aannemers het werk goed kunnen gebruiken. Er is daarom een brief naar de NAM gestuurd. Die heeft vervolgens een bericht in de Ommelander Courant laten zetten, waarin wordt uitgelegd dat mensen een aannemer van eigen keuze mogen inhuren.