Provincie in hoger beroep tegen Greenpeace

De provincie gaat in beroep tegen de uitspraak van de bestuursrechter dat alle correspondentie met RWE en Nuon moet worden openbaar gemaakt. Greenpeace eist inzage in driehonderd e-mails en documenten die de provincie weigert vrij te geven.
Greenpeace vindt dat de provincie niet met de energiebedrijven had mogen overleggen hoe ze het hoger beroep zouden aanpakken dat de milieuorganisatie had ingesteld tegen vergunningen voor de bouw van twee centrales in de Eemshaven. De milieuorganisatie wil met de omstreden stukken aantonen dat de provincie te veel op de hand is van RWE en Nuon.

Strategie

Over de kwestie gaf de provincie al eerder documenten ter inzage, maar de bestuursrechter vindt dat ook de provinciale correspondentie van ná dat hoger beroep openbaar moet worden. De provincie vindt dit te ver gaan. Gedeputeerde Henk Staghouwer: "Er staan geen geheime informatie in die driehonderd documenten. Het is een principieel punt. Je moet als overheid in een vergunningentraject een strategie kunnen bepalen. Als we die tijdens dat traject al moeten prijsgeven, dan heeft niet alleen gevolgen voor ons, maar hebben straks alle overheden bij dit soort zaken er last van".

Kolencentrale

De kwestie over de inzage in de documenten staat los van het hoger beroep tegen de Natuurvergunning voor de kolencentrale van RWE. Greenpeace hoopt via deze weg te bereiken dat de RWE-centrale niet in gebruik mag worden genomen. De beslissing van de Raad van State, de hoogste bestuursrechter in ons land, wordt op zijn vroegst eind dit jaar verwacht.