Kamer van Koophandel: 'Einde crisis lijkt nabij'

De bodem van de economische crisis lijkt bereikt. Dat zegt de Kamer van Koophandel op basis van de driemaandelijkse enquête, die de Kamer houdt onder noordelijke ondernemers.
Vanaf 2010 daalde de verwachting van de ondernemers over de omzet. Aan die daling is een eind gekomen.
Nog steeds zijn er meer ondernemers die een daling van de omzet verwachten dan een stijging, maar die neergaande lijn is een stukje omgebogen.