Restanten dode zeearend gevonden op akker

© Anne-Jan Staal
Op een stoppelveld bij Kommerzijl is een dode zeearend gevonden. Vogelaar Anne-Jan Staal ontdekte restanten van de vogel in een stropakket tijdens oogstwerkzaamheden op de akker van zijn oom.
Uit nader onderzoek blijkt dat het om vrouwtje gaat van ruim twee jaar oud, dat geboren is in natuurgebied de Oostvaardersplassen. Dit bleek uit de ringen om de poot van de zeearend.
De vogel was al dood voordat er geoogst is. Dat er weinig meer van de zeearend over is, komt doordat het kadaver bij het oogsten in de combine is gekomen. De doodsoorzaak is niet meer te achterhalen. 

Broeden

Zeearenden broeden pas sinds enkele jaren weer in Nederland. Eeuwenlang was het dier hier alleen wintergast. In 2006 werd het eerste Nederlandse nest gevonden bij de Oostvaardersplassen. Enkele jaren later werd ook in het Lauwersmeergebied gebroed.