Minder geld voor Regiovisie Groningen-Assen

De Regiovisie Groningen-Assen gaat fors inkrimpen. Het samenwerkingsverband van provincies en gemeenten gaat met name het aantal plannen voor woningebouw drastisch terugschroeven.
Ook het projectbureau wordt afgeslankt. De bijdrage van provincies en gemeenten gaat met dertig procent naar beneden. De komende jaren betalen ze 73 miljoen euro in plaats van honderdmiljoen.
De ingreep is noodzakelijk in verband met de economische crisis. Er is geen geld meer voor grootschalige woningbouwlocaties en er worden nauwelijks nog nieuwe bedrijventerreinen ontwikkeld. De Regiovisie Groningen - Assen gaat daarom de plannen aanpassen.