Gedoogvergunning voor New Generation

De coffeeshop New Generation in Farmsum heeft van de gemeente Delfzijl een nieuwe gedoogvergunning gekregen voor vier maanden.
Deze is veel korter dan de gebruikelijke vergunning van een jaar.
De gemeente wacht op de uitkomsten van twee onderzoeken. Hierin wordt het coffeeshopbeleid van de gemeente geëvalueerd en gekeken of de coffeeshop in Farmsum voor overlast zorgt. Ook worden de resultaten met omwonenden besproken.
Hierna bekijkt Delfzijl wat er met New Generation moet gebeuren.