Stemmen voor een echt onderzoek

© Flickr/Bert Kaufmann (Creative Commons)
De Rijksuniversiteit Groningen laat de meeste stemmen gelden om te bepalen waar wetenschappelijk onderzoek naar moet worden gedaan.
In het kader van het vierhonderdjarig bestaan van de RUG kunnen mensen vragen stellen aan wetenschappers. Uit de honderden inzendingen zijn drie onderzoeksvragen opgesteld. Die gaan over de kloof tussen burgers en de rechtspraak, over duurzame energie en over vrijwillige ouderenzorg. Het winnende onderzoek wordt uitgevoerd.
Mensen kunnen vanaf maandag stemmen op de website rug400.nl.