Enquête voor huurders Lefier

Aan 12.000 huurders van woningcorporatie Lefier in Groningen en Drenthe wordt binnenkort gevraagd hoe hoog hun woonlasten zijn.
Met een enquête wil de huurdersvereniging te weten komen hoeveel ze betalen aan huur, energiekosten en gemeentelijke belastingen.
Op die manier moet duidelijk worden of de huurders moeite hebben rond te komen. De resultaten van de enquête worden gebruikt in overleg tussen de huurdersvereniging met Lefier en gemeenten.
Op 12 september gaat het onderzoek van start.