Groninger Bodem Beweging wil meer info van KNMI

De Groninger Bodem Beweging vindt dat het KNMI meer aardbevinggegevens moet publiceren.
Het meteorologisch instituut publiceert al jaren
als tekstdocument. Ook kan data worden gedownload. De Groninger Bodem Beweging vindt dat niet voldoende en wil dat ook de ruwe meetgegevens beschikbaar worden gesteld voor burgers, overheden en wetenschappers.

Analyse

Secretaris Daniëlla Blanken: "Deze gegevens kan je gebruiken voor statistieken en onderzoek. Nu maken wij zelf allerlei analyses. Dat zou het KNMI natuurlijk moeten doen. Daar zit veel meer capaciteit dan wij hebben als Bodem Beweging."
Zo zou onderzocht kunnen worden of het klopt dat er vooral 's nachts veel kleine bevingen zijn. Uit eigen onderzoek van GBB blijkt dat dit klopt. "Maar dat zou volgens het KNMI komen doordat er overdag te weinig meetcapaciteit is om de kleine bevingen te registreren", aldus Blanken.